Lenyugozo gyogynovenyekkel aldott meg minket az elet. Hasznald ,mert kimondhatatlan gyogyito ereje vn.